Support2learn Capelle aan den IJssel Rotterdam

Support2learn

                                                                    

Over mij

Mijn naam is Leonie Bergwerff-Kornmann.

Na 7 jaar in het vastgoedbeheer gewerkt te hebben heb ik mij laten omscholen tot leerkracht basisonderwijs. Tijdens mijn studie heb ik op diverse scholen als invalleerkracht gewerkt en voor alle groepen van de basisschool gestaan.

In de eerste helft van 2010 stond ik als LIO-er (Leerkracht in opleiding)
voor de kleutergroep van de Groen van Prinstererschool
in Capelle aan den IJssel en schreef ik ondertussen mijn scriptie over de ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters (bij kleuters kan er nog niet gesproken worden over meer- of hoogbegaafdheid, daar zij nog niet goed getoetst kunnen worden).

Na deze afsluitende stage werd ik op dezelfde school leerkracht van groep 8. Door les te geven in groep 8 heb ik veel ervaring opgedaan met de verwijzing van leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs alsmede huiswerkbegeleiding.

Door het blijven volgen van cursussen en actief op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het onderwijs wil ik mijzelf blijven ontwikkelen en zo de leerlingen kunnen bieden wat ze nodig hebben.

Ik heb inmiddels de volgende cursussen en opleidingen gevolgd:

- Ik leer anders: een cursus over de visuele leerstrategie bij kinderen die beelddenker zijn.

- De vervolgcursus beelddenkers en pubers

- Bal-a-vis-X

- GelukkigHB begeleider

- Habits of Mind

Daarnaast ben ik actief geweest in de werkgroep hoogbegaafdheid van Mirjam
Veldhoven en o.a. 360grView en heb ik in de redactie gezeten van de website
www.ontwikkelingsvoorsprong.info.

U kunt mij ook volgen op Twitter en Facebook, waar ik regelmatig berichtjes   
plaats over interessante ontwikkelingen in het onderwijs en over activiteiten
van Support2learn.

Klik op de betreffende link voor een directe doorverwijzing naar Facebook of
Twitter.