Support2learn Capelle aan den IJssel Rotterdam

Support2learn

Individuele begeleiding van hoogbegaafde kinderen

Individuele begeleiding

Wanneer je als hoogbegaafd kind problemen ervaart door hoogbegaafdheid, kan het prettig en helpend zijn om uitleg te krijgen over je ontwikkeling. Soms zijn dan enkele begeleidingen voldoende om meer grip te krijgen op jezelf en je omgeving. In een begeleiding kunnen kinderen leren hoe beter of anders om te gaan met hoogbegaafd- heid. Veel hoogbegaafde kinderen gaan na een of twee keer psycho-educatie heel anders naar zichzelf en de wereld kijken en krijgen een meer positieve beleving.

Leerstijl en leerstrategieën

Het kan ook zijn dat het handig is om de manier van denken en leren beter te leren begrijpen. We kunnen er dan voor kiezen om door een gesprek en een test het denkprofiel en de expressiestijl te onderzoeken. De intelligentiegebieden zoals Gardner deze beschrijft kunnen in beeld worden gebracht. Aan de hand van deze onderzoeken kunnen we bekijken waar extra aandacht voor nodig is en welke vaardigheden ingezet kunnen worden.

Faalangst en mindset