Support2learn Capelle aan den IJssel Rotterdam

Support2learn

GelukkigHB groepen Support2Learn

GelukkigHB

Hoogbegaafde kinderen hebben een kracht en wijsheid in zich waar we allemaal van kunnen leren. Door deze kinderen de ruimte voor hun eigen ontwikkeling te geven in zowel de opvoeding thuis, op school als in de maatschappij worden er kansen gecreëerd voor iedereen. Acceptatie van jezelf en anderen vormt de basis om je geluk te kunnen vinden. Support2learn creëert voor hoogbegaafde kinderen een omgeving waar ze sociaal en emotioneel volwaardig kunnen ontwikkelen. Vanuit deze basis kunnen de kinderen relaties aangaan met andere (hoogbegaafde) kinderen. Hierdoor kunnen hoogbegaafde kinderen zich ontwikkelen tot gelukkige kinderen die hun kwaliteiten durven te gebruiken, thuis, op school en in de maatschappij.

De GelukkigHB groep is een groep voor hoogbegaafde kinderen waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten en professioneel begeleid worden om een stabiel en gelukkig persoon te worden.

Kinderen worden in de GelukkigHB groep aangesproken op hun autonome ontwikkeling, hun nieuwsgierigheid en gedrevenheid. Daar waar deze belemmerd is, helpen we deze herstellen. Uit onderzoek naar hoogbegaafde volwassenen is gebleken dat een aantal zaken extra aandacht vragen in de ontwikkeling van hoogbegaafde mensen.  De GelukkigHB groep heeft daarom veel aandacht voor deze zaken, zoals de ontwikkeling van de persoonlijkheid, inzicht krijgen in psychologische processen en het verwerven van zelfkennis. Dit vindt allemaal zijn plek binnen een speelse setting, waarbij plezier in ontwikkelen voorop staat.

Er is in de GelukkigHB groep veel aandacht voor zingevingsvragen, sensitiviteit, sociale en emotionele ontwikkeling. Het is gebleken dat kinderen die deelnemen aan een GelukkigHB groep beter in hun vel gaan zitten en daardoor meer plezier krijgen in leren en leven.

In de GelukkigHB groep worden allerlei top-down ontdekprojecten aangeboden, er wordt veelvuldig gebruikt gemaakt van MuziekMedia en er is veel ruimte tot zelfontplooiing.  Door alle activiteiten heen wordt begeleiding geboden op het gebied van sociale vaardigheid, faalangst, mindset en weerbaarheid. Door de combinatie van de verschillende methodieken en de visie van de GelukkigHB groep op hoogbegaafdheid is een unieke werkwijze ontstaan, waarmee hoogbegaafde kinderen een optimale begeleiding krijgen.

Ouders en GelukkigHB begeleiders functioneren als team om het welzijn en de ontwikkeling van het kind goed te begeleiden.

Kwaliteitsbewaking

In de GelukkigHB groep hebben de begeleiders een gedegen wetenschappelijke kennis van hoogbegaafdheid en veel praktijkervaring in het werken met hoogbegaafde kinderen. GelukkigHB begeleiders ontvangen 4 supervisie bijeenkomsten per jaar, waarin zowel de persoonlijke ontwikkeling als de verdieping van kennis centraal staan. Daarnaast is er een gezamenlijke ontwikkeldag waar vergroten en verdiepen van kennis op het programma staat.

Binnen het team van GelukkigHB begeleiders zijn er verschillende disciplines aanwezig, waardoor een sterk netwerk is ontstaan waarin vanuit diverse invalshoeken meegedacht kan worden. Iedereen is zich bewust van eigen mogelijkheden en grenzen en zal doorverwijzen waar nodig.

Het team van GelukkigHB begeleiders bestaat uit oa de volgende disciplines:

psycholoog, orthopedagoog, leerkracht, jeugdhulpverlener, maatschappelijk werker, ib-er, reflex therapeut, specialist leerproblemen, kindercoach, rots&water trainer.

Toelating

Een IQ score is niet betrouwbaar genoeg bevonden om te worden gebruikt als een toelatingseis. GelukkigHBkids hanteert daarom geen strikte grens van IQ score 130 als norm voor hoogbegaafdheid. We nemen bij ieder kind een intake af waarbij we naast observatie en een screening op gedrags- en zijnskenmerken , goed luisteren naar het verhaal dat ouders ons vertellen over de ontwikkeling van hun kind.

Een IQ is niet uit te drukken in 1 getal en er kan dus feitelijk geen strikte grens getrokken worden bij een IQ score 130. Een IQ score hoger dan 130 is zeker een indicatie voor een hoge intelligentie. Wordt er een lagere IQ score gemeten dan betekent dat niet dat er geen sprake van een hoge intelligentie is. Naast testgerelateerde aspecten zijn er ook tal van andere factoren die de hoogte van een testuitslag kunnen beïnvloeden. Denk hierbij aan vermoeidheid, ziekte, faalangst, perfectionisme, de aanwezigheid van reflexen of motorische problemen.

Intakeprocedure:

  • aanmelding via info@support2learn.nl
  • gratis intakegesprek
  • besluit tot plaatsing en start