Support2learn Capelle aan den IJssel Rotterdam

Support2learn

Bijles

Bij het geven van bijles ga ik uit van de verschillende intelligenties van het kind. In een intakegesprek met ouders en kind bespreek ik op een handelingsgerichte wijze wat het ‘probleem’ is en hoe ik hier samen met het kind mee aan de slag kan. Onze bevindingen worden S.M.A.R.T. opgeschreven in een handelingsplan voor de duur van 8 of 12 weken. In deze periode wordt intensieve ‘bijles-op-maat’ gegeven. We gaan terug in de stof, werken met oefenbladen en concrete materialen. Zo kan het kind zelfvertrouwen ontwikkelen en weer plezier krijgen in de lessen op school.

Aan het eind zullen de resultaten geëvalueerd worden. Is het doel bereikt en kan de bijles stopgezet worden of gaan we verder met de bijles en dient het handelingsplan wellicht aangepast te worden. Belangrijk bij het geven van bijles vind ik het contact met de leerkracht van het kind. De leerkracht heeft kennis van de leerproblemen van het kind. Hij/zij kan extra inzicht verschaffen in de behoeften van uw kind.

In het kort:

  • Intakegesprek met ouder(s) en kind

  • Opzetten handelingsplan

  • Contact leerkracht(en)

  • Ieder kind een eigen map met werkbladen/huiswerk/samenvatting

  • Contact met ouders per mail en afsluitend persoonlijk

  • Periodes van 8/12 weken of in overleg

  • Met schoolmethodes

  • Met materialen

  • Met beelden: beelddenkers

  • Meervoudige intelligentie